Press ESC to close

2018 Kıdem Tazminat Tavanı

Memur ve emeklilere yapılan zammın ardından kıdem tazminatı da zamlandı. Çalışma  hayatının en önemli ve hassas konularından birisi olan kıdem tazminatı memur maaşlarına yapılan zamla artıyor ve Bu gelişme ile en düşük maaş alan dahil herkesin kıdemine zam olacağı anlamına geliyor.

Kıdem Tazminatı 2018’de 5 Bin TL

Kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. Bir işçinin alacağı kıdem tazminatı en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının bir yıllık emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Bu rakamsa 2018 yılı için 5.001 TL olarak belirlendi.

İş kanuna göre işçinin işe başladığı tarihten hizmet akdinin devamı süresince geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Örneğin son alınan ücret 2.500 TL ise on yıllık bir çalışma süresi için alınacak kıdem tazminatı 25 bin TL oluyor. Ayrıca işçinin kıdem tazminatını zamanında ödeyemeyen işveren gecikme için en yüksek faizle kıdem tazminatını ödemek zorunda. Eşi ölen kişilerde kıdem tazminatını alabiliyor.

Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir?

Erkek işçi askerlik, kadın işçi evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. 8 Eylül 1999’dan önce işe girip de 15 yıl sigortalı olan ve en az 3600 günü tamamlayanlar ile 1999’dan sonra ilk defa işe başlayıp 25 yıl sigortalı olup 4500 gün prim ödeyenler istifa edince kıdem alır. Bunun için SGK’dan ‘Yaş dışında emeklilik şartlarını yerine getirmiştir’ yazısı alınmalı. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır. Kıdemde zamanaşımı 10 yıl.

İhbar Tazminatına Dikkat

Yasaya göre; işveren işçisini işten çıkarmadan önce bunu işçisine bildirmek zorunda. Bunun da süreleri var. Çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ile bir buçuk yıl arasındaysa 4 hafta, bir buçuk yıl ile 3 yıl arasındaysa 6 hafta, üç yıldan fazla olursa 8 hafta önce haber vermek zorunda. Buna ihbar süresi deniyor. Haber vermeden işten atan tazminat öder. Ödemeler de işçinin çalıştığı yıla göre 8 hafta yani 1.5 aylık maaşa kadar çıkabiliyor. 10 gün çalışan bir işçi de ihbar tazminatına hak kazanır. İşçi de çıkmadan önce işverene önceden haber vermek zorunda. Haber vermeden ayrılan, işverene tazminat ödemek zorunda kalabilir.