Press ESC to close

Elektrik borçlarına 24 ay taksit geliyor

Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen torba yasada, borç yapılandırmasına rağmen TEDAŞ’a borcunu ödemeyenlere, yeni bir hak tanınacak. Elektrik borcu olan vatandaşlara yeniden yapılandırma hakkı getiren yasada, borçların 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere, 24 ayda 24 eşit taksitte ödeneceği belirtildi.

Süresinde Ödenen Taksitlere Zam ve Faiz Hesaplanmayacak

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketler ve il özel idarelerinin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan elektrik tüketiminden kaynaklanan yapılandırılmamış olan alacaklar ile yapılandırıldığı halde ihlal edilmiş olan alacakların asılları ile bu alacaklara bağlı feri alacaklar yerine, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti, 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödenecek.

Bu süre içinde ödenen taksitlere herhangi bir zam ve faiz hesaplanmayacak.

Hesaplanan taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutara ödemede gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı uygulanacak.

Zamanında Faturasını Ödeyen Vatandaşlar Tepkili

Elektrik faturasını zamanında ödeyen vatandaşların bu düzenlemeye tepkililer. Sosyal medyadan tepki gösteren bazı vatandaşlar ; “Ben elektrik faturalarımı her ay günü gününe ödedim. Benim gibi borçlarını zamanı içerisinde ödeyen vatandaşlara bu uygulama haksızlıktır. Bu uygulama diğer insanlara kötü örnek teşkil etmektedir. Ne yani bende artık nasıl olsa af çıkacak veya bir şekilde taksit gibi kolaylıklar sağlanacaktır diye faturalarımı ödemeyi bırakayım mı?” diye serzenişte bulundu.