Press ESC to close

Hisse Senedi Nasıl Satılır

Öncelikli olarak bu işlerde kazançlar ön plana çıkar. Bireylerin kazançları ön planda tutmalarıyla hisselerini aldığı miktarın üzerinde veya yakın bir fiyata satma uğrasında olacaktır muhakak. Bu işlemlerin oluşabilmesi için her şeyden önce hissenin bireye ait olması gerek. Hisse sahibi hissesini devlet güvencesi altında olduğunun güveni içinde istediği fikirleri veya yatırımlara yönelebilecek. Birey hissesini denetimini yapma sorumluğu altındadır. Devlet tarafında hisseler İMKB ve SPK tarafından denetlenir veya incelenir.

Hisse senetleri belli yatırmaların oluşabileceği alanlarda bireyi hissenin sahibi olduğu sürece çok engellemez. Birey herhangi bir alanda herhangi bir yatırımı düşünüyorsa borsayı takip etmeli ve takiplerinin sonuçlarını iyi bir şekilde analiz etmeli. Hisse Senedi Nasıl Satılır Hisse senedi sahibi borsadaki para fiyatlarına göre yatırımının fiyatlandırmasını kolayca yapabilir ve istediği şekilde işlev konumuna getirebilir. Birey hisse senedini satımı sırasında da kolay bir pazarlık tutumuna kolayca girebilmesinin en önemli şartı güncel olayları ve sahip olduğu hisse senedinin gösterdiği alan veya alanların konumu göz önünde bulundurarak hisse senedini fiyatlandırmalı.

Örneğin ülkemiz için bahsedecek olursak İstanbul’da hissesi olan bir alanın satımı konumu açısından ve işlevliği açısından kişi hisse senedini istediği düzeyde istediği şekilde satabilme imkânı elde eder. Ama bu durum ülkemizin şartlarının elverişsiz olduğu alanlarda aynı koşullar ve hak ettiği derecede satılmayabilir. Birey hisse senedini satarken istediği fiyatın altında alabilme düşüncesinde olmayabilir. Bazen aldığı hisse senedini istediği fiyatların altında satma ihtimaline bile girilebilir.

Birey bu tür olayların oluşumunu engellemek istiyorsa böyle kıl payı dediğimiz şekilde kurtulma ihtimalini değerlendirmeli. Hisse senedini aldığı alan istediği kazanç dâhilinde satamıyorsa kendini kurtarma düşüncesiyle davranıp biraz üstünde bir fiyatla satabilir. Hisse senetleri satımı en son aşamasında ise kendi üzerinde olan senedin satılan kişiye devredilmesidir. Senet devredildi mi alan kişi istediği şekilde kullanma özgürlüğü içine girebilecek.