Press ESC to close

Kredi Borcu Ödenmez ise Ne Olur?

Kredi Borcu Ödenmez ise Ne Olur? Artan kredi kullanımı nedeni ile kişiler bazen ödeme zorlukları yaşamaktalar. Bu da kişilerin bankalar ile sorun yaşamalarına neden olmaktadır. Bu durum da kişilerin kredi notlarında olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kredi borçları için bankaların iltimas süreleri genellikle iki aylık bir süredir. Yani kişilerin kredi geri ödeme taksitlerini iki ay gecikmeli ödeyerek gecikme faizi dışında herhangi bir yaptırım ile karşılaşmazlar.

Kredi borcu ödenmez ise ne olur?

Kredi borcunun ödenmemesi bankalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bankalar böyle bir durumda yapacakları tutumları müşterileri ile yapacakları anlaşmalarda belirmektedirler. Ancak bankalarda genel ve değişmeyen tutum üç aylık geciken ödemelerde kredi kartı ödemelerinde de olduğu gibi kredi borcunu üç ay ödemeyen müşterilerinden üç aydır ödenmeyen borcun tamamen kapatılmasını ya da kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etmektedirler.Bu taleplere cevap vermeyen müşteriler için banka müşteriler hakkın yasal takip işlemi başlatmaktadırlar. Ve yasal takip aşamasında kişiler bankalarda kredi alırken bir ipotek veya kefil göstermişler ise yasal takip sürecinin başlamasıyla ilk etapta ipotek konusu olan değerler ve kefil olan kişiler tehlike altına girmektedirler. Kredi borcunun ödenmemesi durumunda 3 aylık süre sonunda kişiler halen borçlarını ödemezlerse ve yasal takip işlemleri baslarsa kişiler borçlarını borca eklenen faizlerin ve avukatlık ücretlerini ve dosya masraflarını da yüklenmek zorunda kalmaktadırlar.

Bu aşamada Kredi borcu ödenmez ise ne olur? Yasal işlem süreci ile kişilerin mal varlıklarına el konulabilir, evlerine ya da iş yerlerine haciz gelebilir ve maaşlarından kesinti yapılabilir. Kişiler yasal işlem sonunda hapis cezası ile karşı karşıya kalmazlar. Ancak bu durumda da istisnalar söz konusu olabilir. Kişilerin hiçbir mal varlığı, kesinti yapılacak bir maaşları ve evlerinde kayda değer herhangi bir eşyaya sahip değillerse ve yeniden yapılandırma sözleşmesine imza attıktan sonra borçlarının ödemesini yine aksatırlar ise müşteriler için hapis cezası söz konusu olabilmektedirler.

Bu nedenle bu şekilde sıkışık durumlarda kişilerin herhangi bir yeni sözleşmeye imza atmak yerine borçlarını kapatmaları önerilen bir yöntemdir.