Press ESC to close

Findeks Kredi Notu Nasıl Oluşur

Findeks Kredi Notu yüksek olanlar kredi çekerken daha kolay kredi kullanabilmekteler peki Findeks Kredi Notu Nasıl Oluşur

Findeks Kredi Notu Nasıl Oluşur

Findeks kredi notu bankaların kredi verme kararlarındaki önemli araçlardan birisidir. Bankalar haricinde; diğer finansal kurumlar, reel sektör ve bireylerin kaynak aldıkları finansal bir belgedir. Findeks Kredi Notu, bankalardan yararlanmış olduğun bireysel vasıflı tüm kredi ve kredi kartı hesaplarının geçmiş girdilerin üstünden oluşturulur. Findeks Kredi Notu fazlaysa daha rahat krediye erişebileceğin gibi daha cazip faiz oranlarıyla da kredi kullanabilirsiniz.

Findeks Kredi Notu, bankacılık sektöründe bulunan kredi ödeme alışkanlıklarına uygun olarak hazırlanmış Risk Raporunun ekspozesi niteliğindedir. Etraflıca hazırlanmış rapor bilgilerine bakılarak kişinin ödeme yapma alışkanlığıyla ilgili bilgi edinebilir, kefil olduğu ödemeyi yapıp yapmayacağı konusunda bilgi sahibi olabilmektesiniz.

Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ödeme Alışkanlıkları Yüzde 30

Bireysel kredi taksitlerinin ve kredi kartı özütlerindeki taban ödeme tutarlarının vaktinde ödenmesi Findeks Kredi Notu’nu artıran bir etmendir. Ödemelerin son ödeme zamanından sonra yapılması, Findeks Kredi Notu’nu negatif etkileyen nedenlerin önünde gelmektedir.

Mevcut Hesap ve Borç Durumu Yüzde 25

İyi ve kötü kapatılmış krediler, güvenceli veya güvencesiz hazır borç bakiyeleri ve sınırlar dikkate alınarak hesaba dahil edilmektedir.

Yeni Kredi Açılışları Yüzde 20

Şu ana değin ödeme başarımı belirli olmamakla birlikte yakın tarihte alınmış krediler, kişinin risklilik oranını yükselten bir etmendir. Bununla birlikte notunu tesir etme rasyosu göreceli olarak azdır.

Kredi Kullanım Yoğunluğu %15

Kredi kullanan ve plânlı ödeme tarihçesine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, şimdiye kadar kredi

Findeks Kredi Notu Nasıl Oluşur
Findeks Kredi Notu Nasıl Oluşur

kullanmamış ya da çok az kullanan bir kişiye nazaran daha fazla olabilir.

Findeks Kredi Notumuzu Neden Bilmeliyiz?

Findeks Kredi Notu hepimiz için önemli bir finansal güvenilirlik endeksidir. Findeks Kredi Notu’nu önceden bilmemiz, gelecekte kredi alırken veya gelecek vadeli bir borca girerken bize yarar sağlayacaktır. Findeks Kredi Notu’nu bilmemiz, azsa artırmak için yapılacaklar konusunda birikim sahibi olmamız, yüksekse bu raddeyi korumamız için bize yardımcı olacaktır. Bu boyuttaki Findeks hizmetleri; Not Danışmanım ve Takipçi’dir.

Findeks Kredi Notu Hangi Değerler Arasında Değişir?

Findeks Kredi Notu 1’den başlayarak 1900 rayiçleri etrafında değişmektedir. 1 en yüksek riskli puanken, 1900 ise en düşük riskli puandır.

Herkesin Findeks Kredi Notu Var Mıdır?

Bankacılık sektöründen faal olarak Kredi Kartı, Bireysel Kredi ve Kredili Yatırım Hesabı kullanmış veya son 5 sene içinde kredisi kapanan tüm ferdî kullanıcıların Findeks Kredi Notu vardır. Sadece bankada aktif bir hesabı olan fakat hiç kredili ürün kullanmayan bireyler ile son 5 senedir hiç kredi kullanmayan bireyler için Findeks Kredi Notu hesaplanamaz. Hesaplanamayan istisnaî durumlar da Kredi Notu talebi sırasında kullanıcıya aktarılır.