Press ESC to close

Kiracı aidat ödemek zorunda mı?

Kiracı aidat ödemek zorunda mı? Kat mülkiyeti gereğince kat malikleri aralarında ortak bir görüş olarak farklı bir karar vermedikleri sürece apartman aidatını daire başına olacak şekilde eşit olarak ödemeleri gerekmektedir. Apartmanların ortak yaşam olanlarının bakım ve temizliği gibi giderlerde kullanılan aidat ücretleri daire başına eşit olarak bölünerek kat maliklerince ödenir. Aidatlarını geciktiren ve ödemeyen kat malikleri için aidat borcunu geciktirdikleri her gün için faiz hesaplanıyor. Aidatların ne kadar olacağı ise kat malikleri toplantısında belirlenir.

Peki, apartman aidatını kimin ödemesi gerekir?

Madde 20 –

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.